0

Uw winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

Hier geven we graag wat uitleg over de algemene voorwaarden voor het gebruiken van Zaltify.com. In essentie komt het erop neer dat we willen dat het kopen van Zalto-glazen en het deel uitmaken van het Zalto-universum gemakkelijk en eenvoudig is voor u.


OVERZICHT

Deze website wordt uitgebaat door Zaltify. Doorheen de website verwijzen de termen 'we', 'wij' en 'ons' naar Zaltify. Zaltify biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en services ervan aan aan u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle algemene voorwaarden, principes en opmerkingen die hier worden uiteengezet. Het is onze missie om het bewustzijn van en de interesse in Zalto-glazen te versterken omdat deze (naar onze mening) de beste wijnglazen ter wereld zijn.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te komen, maakt u gebruik van onze 'service' en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ('servicevoorwaarden, 'voorwaarden'), inclusief de bijkomende voorwaarden en principes die hier worden uiteengezet en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de website.

Gelieve deze servicevoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van onze website. Door de website te openen of welk deel ervan dan ook te gebruiken, stemt u in met deze servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u noch onze website, noch onze services gebruiken. We wensen dat u een uitstekende shoppingervaring hebt bij Zaltfy.com en daarom vragen we u om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft.

Alle nieuwe functies en tools die worden toegevoegd aan de huidige webshop zullen ook onder de servicevoorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk ogenblik raadplegen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om eender welk deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates te posten en/of wijzigingen aan te brengen aan onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Door het blijven gebruiken van de website nadat er wijzigingen werden gepost of wijzigingen werden aangebracht aanvaardt u deze wijzigingen.

Onze webshop wordt gehost op Shopify Inc. Zij leveren ons het online e-commerce-platform dat ons in staat stelt om onze producten en services aan u te verkopen. Wij hebben voor dit platform gekozen omdat het gebruiksgemak en een snel werkende website combineert met veilig en betrouwbaar shoppen, waarbij de klant centraal staat.


Hoofdstuk 1 – algemene voorwaarden

Wij nodigen alle wijnliefhebbers uit om deel uit te maken van het Zalto-universum, Zalto-glazen te kopen en de passie voor en de interesse in een betere wijnsmaak en betere wijnbelevingen te delen. Iedereen is in wezen welkom – maar we behouden ons wel het recht voor om onze service te weigeren aan specifieke personen, voor welke reden en op welk tijdstip dan ook.

We streven naar een goede stijl (tone of voice), zowel op onze website als in onze andere kanalen (zoals sociale media enz.). Door onze servicevoorwaarden te aanvaarden, bevestigt u ook dat u overeenkomstig de wetgeving van uw land de minimumleeftijd hebt bereikt om online te shoppen. Dit is geheel en al uw verantwoordelijkheid.

Veiligheid en betrouwbaarheid bij het online shoppen zijn belangrijke waarden voor ons. We kunnen u dan ook verzekeren dat alle kredietkaartgegevens altijd wordt gecodeerd bij de transmissie via netwerken. We raden u aan om ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen voor meer details.

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de service, noch het gebruik van de service, noch de toegang tot de service of enig contact op de website via hetwelk de service wordt aangeboden, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen of op welke manier dan ook uit te baten, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onrechtmatige doeleinden. Evenmin mag u bij het gebruik van de service uw plaatselijke wetgeving overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, de copyrightwetgeving). U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard doorsturen.

Een inbreuk op een van deze voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw services.

Wij bezitten het volledige copyright van de volledige inhoud van onze website – teksten, foto's, merknaam, concept en domein. Het is u bijgevolg niet toegestaan om teksten, foto's enz. te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming. Het is u anderzijds uiteraard toegestaan om een link naar onze website op te nemen en ons aan te bevelen aan derden.

Hoofdstuk 2 - Accuraatheid, volledigheid en informatietijdlijnen

Bij Zaltify streven we er altijd naar om interessante, betrouwbare en prikkelende content te creëren die de lezer kan verrijken, hem/haar kennis kan bijbrengen en de interesse in Zalto-glazen kan doen toenemen.

We kunnen echter niet garanderen dat er zich nooit fouten voordoen. Bijgevolg wijzen we dan ook elke aansprakelijkheid af indien informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld niet accuraat, volledig of up-to-date is. Elk uitgaan van de correctheid van het materiaal op deze website is dan ook voor eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk ogenblik te wijzigen, maar zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site op te volgen.

Het is belangrijk voor ons om erop te wijzen dat het absoluut niet onze bedoeling is om verkeerde of misleidende informatie te verstrekken en we horen dan ook graag van u als u voorstellen, correcties of ideeën hebt.

Gelieve op te merken dat u ons door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming verleent om contact met u op te nemen voor het verkopen van of te herinneren aan in het winkelmandje achtergebleven items indien u ons uw e-mailadres verstrekt.

We verwelkomen in principe alle bestellingen met open armen en we wensen dat zoveel mogelijk mensen fantastische ervaringen beleven met de glazen van Zalto. We behouden ons echter het recht voor om de verkoop van onze producten te beperken of stop te zetten aan specifieke personen, in een specifieke geografische regio of in een welbepaald rechtsgebied. We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst, te weigeren. We kunnen dit recht uitoefenen al naargelang het geval. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke service te beperken. Alle beschrijvingen, producten of productprijzen kunnen door ons op elk ogenblik worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om elk product op welk moment dan ook uit het gamma te halen. We hebben alle mogelijke inspanningen gedaan om de kleuren en het uiterlijk van de producten in onze webshop zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave door uw computermonitor accuraat is.

U gaat ermee akkoord om up-to-date, volledige en accurate aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze webshop. U gaat ermee akkoord om uw account en ander informatie, waaronder uw e-mailadres, kredietkaartnummers en vervaldata, direct te wijzigen wanneer dit nodig is, zodat wij uw transacties kunnen afhandelen en u kunnen contacteren indien nodig.

Hoofdstuk 3 – links van derde partijen

We gaan erg grondig te werk en zijn standvastig in het samenwerken met en aangaan van partnerschappen met alleen derde partijen die een grote mate van geloofwaardigheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid aan de dag leggen. Dit omvat alle onderdelen van Zaltify: sociale media, promotie, distributie, verzending enz. Het is onze doelstelling dat al onze partners tijdig leveren, met oog voor perfectie en kwaliteit.

We streven ernaar om betrouwbare communicatie te bieden met service als sleutelwoord. Links van derde partijen op onze website verwijzen u echter door naar de webpagina's van derde partijen die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken en evalueren van de inhoud en de nauwkeurigheid ervan en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, noch voor andere materialen, producten of services van derde partijen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijk letsel of mogelijke schade ten gevolge van de aankoop of het gebruik van goederen, services, bronnen en inhoud of van andere transacties met websites van derde partijen.

Hoofdstuk 4 – Commentaren, feedback en andere thema's

Bij Zaltify zijn dialoog, geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en transparantie kernwaarden. Wij wensen een goede dialoog te hebben met onze klanten, partners en wijnliefhebbers. We ontvangen graag feedback, ideeën, wensen en voorstellen. Op deze manier kunnen we u op de best mogelijk manier helpen, kunnen we onszelf verbeteren en de best mogelijke communicatie verzekeren. We doen steeds ons best om vragen zo snel mogelijk te behandelen, hoewel we geen deadline kunnen opgeven voor de antwoorden.

Wanneer u ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen toestuurt, hetzij online, via e-mail, per post of anderszins (collectief: 'commentaren'), gaat u ermee akkoord dat wij deze commentaren op elk ogenblik en zonder beperking mogen aanpassen, kopiëren, publiceren, verdelen, vertalen of op een andere manier gebruiken in/op elk beschikbaar medium. Wij mogen, maar zijn niet verplicht om, inhoud die we beschouwen als zijnde onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of op enige andere manier aanstootgevend, of die de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen of deze servicevoorwaarden schendt, te monitoren, aan te passen of te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat uw commentaren geen rechten van derde partijen schenden, waaronder copyrights, handelsmerken, de privacy, de persoonlijke levenssfeer of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht.

U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaren geen lasterlijke of anderszins onwettige, aanstootgevende of obscene inhoud zal bevatten, en evenmin computervirussen of andere malware zal bevatten die de werking van de service of een gerelateerde website zou kunnen aantasten. U mag noch een vals e-mailadres gebruiken, noch zich voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derde partijen op een andere manier misleiden betreffende de herkomst van uw commentaren. Alleen u bent verantwoordelijk voor commentaren die u indient en voor de accuraatheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor commentaren die door u of een derde partij worden gepost.

Hoofdstuk 5 – niet toegestaan gebruik

Naast de andere in de servicevoorwaarden vermelde verboden is het u tevens verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het begaan van of deelnemen aan criminele feiten; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale wetgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, kwaad te doen, te schande te maken, te belasteren, te vernederen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele voorkeur, religie,etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere kwaadwillige code te uploaden of te versturen die zal of kan worden gebruikt op manieren die de functionaliteit of de werking van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet aantast; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, voorwendsels, spider-, crawling- of scraping-toepassingen; (j) voor obscene en immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen bij een inbreuk op een niet toegestaan gebruik.

Hoofdstuk 6 – fouten op de website

Wij doen ons best opdat u onze website kunt gebruiken en Zalto-glazen kunt bestellen op een zo soepel en gemakkelijk mogelijke manier. Indien u toch op fouten zou stoten, gelieve ons dit dan te laten weten. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van onze service steeds zonder onderbrekingen, tijdig, veilig en foutloos zal zijn.

In geen enkel geval zal/zullen Zaltify, onze bestuursleden, functionarissen, werknemers, zusterbedrijven, agenten, onderaannemers, stagiairs, leveranciers, service providers of licentiegevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel, verlies, claims of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade, van welke aard ook, waaronder, maar niet beperkt tot, verloren winst, derving van inkomen, verlies van spaargelden, verlies van data, vervangingskosten of enige gelijkaardige schade.

Wij willen benadrukken dat we stellig aanbevelen om verantwoord te drinken. We zullen mensen nooit aanzetten tot het drinken van alcohol en we dragen geen verantwoordelijkheid voor alle zaken waarvoor Zalto-glazen kunnen worden gebruikt of voor de gevolgen dat het gebruik ervan kan hebben.